Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinancePrávo

Z daní stejně, z hazardu méně

Jaký je očekávaný vliv konsolidačního balíčku na hospodaření obcí

Značně diskutovaný konsolidační balíček vyšel 12. 12. 2023 ve Sbírce zákonů pod číslem 349/2023. Jaké dopady bude mít na hospodaření obcí?

Základním dopadem je snížení daňových příjmů obcí. Od 1. ledna 2024 dochází ke snížení procenta sdílení všech sdílených daní z 25,84 % na 24,92 % (na 24,16 % od roku 2025). V kombinaci s úpravami sazeb DPH bude tento dopad na obce značný. Obce teoreticky přijdou o 8 % svých daňových příjmů, a to v porovnání se stávajícím zněním zákona (bez konsolidace). Díky každoroční progresi daňových výnosů však dopady na obecní rozpočty nebudou až tak dramatické.

Výnosy z daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob lze odhadovat na stejné či dokonce lehce vyšší hodnoty  než je skutečné plnění roku 2023. Propad 2 % lze predikovat u daně z příjmů právnických osob. Naopak obce konsolidací získaly zvýšené příjmy z výlučné daně z nemovitých věcí, kde je očekáván nárůst na cca 180 %.

Poslední daní, která zahýbe příjmy obcí, je daň z hazardu, u které stát změnil komplexně pravidla jejího přerozdělování. Paradoxně obce s regulací hazardu na této změně vydělají, obce, ve kterých je hazard povolený, výrazně prodělají ve prospěch státu a ostatních obcí.

Dopad poklesu příjmů z národních dotací lze nyní předem těžko kvantifikovat. Celkově se objem dotačních titulů sníží o 50 miliard. Podle Zprávy o hospodaření obcí v České republice v roce 2022, kterou vydal Český statistický úřad, činil podíl obcí na čerpání státních dotací v roce 2022 57,5 %, letos se pohybuje přes 60 %.

Daňová reforma má podle posledních odhadů ministerstva financí příjmy obcí v celkovém kontextu dokonce zvýšit o 4,4 procenta. Vzhledem k tomu, že i v letošním roce je inflace stále výrazně vyšší než tento očekávaný vyšší výnos, reálně daňové příjmy obcí poklesnou. Dobrou zprávou však je, že nominálně by neměly obce získat na daních méně než v letošním roce.

 

Novela vyhlášky č. 5/2014 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí.

S účinností od 1. 1. 2024 dochází ke změně termínů pro předkládání výkaznictví.

  • za měsíční období do 20. dne následujícího měsíce,
  • za období leden až prosinec do 25. 10. února následujícího roku,
  • připadne-li termín na sobotu, neděli nebo státní svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den,
  • za leden a za červenec se výkazy nepředávají,
  • údaje o schváleném rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy se uvedou nejpozději ve výkazech sestavených ke dni 30. dubna příslušného rozpočtového roku.

Pro odevzdání ročních výkazů byl termín posunut z 10. 2. na 25. 2. Došlo tedy ke sjednocení termínů pro předávání ročního výkazu FIN 2-12 M o plnění rozpočtu ÚSC s termíny pro předání účetní závěrky (rozvaha, výsledovka, příloha), a to k 25. 2. běžného roku.

Obce, které nepředávají přímo do CSÚIS, ale předávají prostřednictvím krajských úřadů, obdrží od krajů pokyny s dřívějším termínem (kraje zkracují o několik dní, pro případné kontroly, které provádí kraje).

Ing. Jan Mareš, MPA, LL.M.
autor odborných příspěvků PROmo a
lektor společnosti CATANIA GROUP

Nejčtenější kategorie
Chytré město
425
Energetika
485
IT
345
Dotace a Finance
1327
Odpady
243

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze