Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Školství

Letní škola Úštěku: Pedagogové se vzdělávali

Na sedm desítek pedagogů a asistentů pedagoga se sjelo do Úštěku, kde se od 1. do 5. srpna 2022 konaly letní školy. Jedná se o již tradiční, velmi úspěšné a oblíbené vzdělávací akce, jejichž cílem je nabídnout pedagogům a asistentům pedagoga nejen vzdělávání, ale také připravit jim dostatečný prostor pro sdílení vlastních zkušeností a příkladů z praxe, které jsou pro ně cenným zdrojem nových poznatků a učení.

Podrobnější informace k projektu „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“

Pro účastníky letních škol byl připraven intenzivní vzdělávací program. Na přednáškách a interaktivních seminářích zde získali nové informace a znalosti ze svého oboru. Pozornost byla zaměřena zejména na témata související se vzděláváním žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, včetně dětí nadaných. Jak takové děti efektivně učit, jak s nimi cíleně pracovat a pomáhat jim dosáhnout školního úspěchu se pedagogové i asistenti na letních školách dozvěděli od kvalifikovaných zkušených odborníků.

Mezi témata, kterým se účastníci letos věnovali, patřila například práce s nadaným žákem, pozice

a role asistenta pedagoga, práce se žákem a skupinou, podpora žáka se zdravotním postižením v tělesné výchově. Pozornost byla věnována i připravovaným legislativním změnám ve školství, seberozvoji a seznámení s možnostmi využití speciálních pomůcek při vzdělávání.

Letní školy probíhají v rámci projektu „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (IKAP B2), jehož realizaci zajišťuje odbor podpory podnikání, inovací a transformace ve spolupráci s odborem školství Krajského úřadu Ústeckého kraje. Letní školy, ale i další aktivity projektu podporuje krajská radní pro oblasti strategie přípravy a realizace projektů Iva Dvořáková, která vnímá pozitivní dopad těchto činností nejen na zlepšení kvality vzdělávání, ale následně i na zvýšení konkurenceschopnosti pracovní síly v regionu.

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání v regionu, prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání, podporu žáků se speciálně vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných a na zvýšení odbornosti pedagogických pracovníků v této oblasti. Kromě letních škol se mohou zájemci, zejména z řad škol a jejich pedagogických pracovníků, ale i odborná veřejnost, v následujícím období účastnit například veletrhu „Jak na společné vzdělávání“, pedagogických dnů, dalších seminářů, workshopů i aktivit. Podrobné informace jsou dostupné na stránkách Regionální stálé konference Ústeckého kraje.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Foto a zdroj: Ústecký kraj

Nejčtenější kategorie
Chytré město
440
Energetika
497
IT
364
Dotace a Finance
1352
Odpady
246

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze