Výdaje spojené s uprchlickou krizí

2906, 2022

MF nastavuje jak počítat výdaje spojené s uprchlickou krizí 

29. 6. 2022|

Nová vyhláška Ministerstva financí mění způsob účtování spojené s uprchlickou krizí. Ministerstvo na svém webu zveřejní číselník mimořádných událostí (Pomoc Ukrajině) a upraví metodický postup. Dne 22. června byla ve Sbírce zákonů zveřejněna Vyhláška č. 160/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a [...]

Go to Top