Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Tiskové zprávyZdravotnictví

Dopady aktuálních krizových opatření na chod obcí

Vláda ČR vyhlásila na dobu od 15. 2. 2021 na 14 dní znovu nouzový stav. Na jeho základě vydala opět všechna protiepidemická opatření. Některá z nich doznala menších změn, které se propisují i od chodu úřadů a jednání orgánů obcí.

Jejich výklad doplňují metodická stanoviska Ministerstva vnitra.

 

Úřední hodiny a chod úřadu

Dochází především k obnovení běžných úředních hodin, osobní kontakt je možný i mimo úřední hodiny. Doporučuje se nicméně veškeré úkony, u kterých je to možné, provádět elektronicky.

  • Obcím je umožněno obnovit úřední hodiny v plném rozsahu. Stanovení úředních hodin je plně v kompetenci obce. Současně je ale nezbytné přijmout vhodná opatření, která přímý osobní kontakt omezí jen na nevyhnutelné případy (typicky po předchozí emailové či telefonické domluvě, a za tím účelem je nutné zveřejnit kontaktní telefon a e-mail).
  • Obec je povinna (v případech, kdy je to možné) upřednostnit kontakt s veřejností dálkovým způsobem (zejména písemně, telefonicky) před osobním kontaktem (např. zasláním naskenovaných kopií ze správního spisu účastníkovi řízení, aniž by se musel na úřad dostavit). Osobní kontakt však nelze zcela vyloučit.
  • Osobní kontakt je možný nejen v úředních hodinách, ale i mimo úřední hodiny (optimálně po předchozí telefonické dohodě, potvrzením z objednávkového systému apod.)
  • Při osobním kontaktu je vhodné využívat oddělené přepážky pro styk s veřejností, včetně ochranných pomůcek tak, aby byl přímý kontakt s občany minimalizován.
  • Obec je i nadále povinna zajistit příjem písemných podání prostřednictvím fyzické podatelny obecního úřadu (v případech, kde je to možné, obec upřednostní elektronické podání).
  • V prostorech úřadu platí povinnost mít ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) a dodržovat zvýšená hygienická opatření (užít dezinfekci, rukavice apod.), a to za podmínek stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.
  • Trvá-li klient veřejné správy na osobním styku, avšak odmítne užít ochranné prostředky nosu a úst, resp. dodržovat stanovené podmínky v rozporu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, je možné mu poskytnutí požadované služby odmítnout, ledaže by hrozila závažná újma (např. promeškání lhůty apod.).

 

Jednání zastupitelstev aj. orgánů obce

Krizová opatření výslovně neuvádějí dřívější výjimku pro zasedání orgánů obcí. Nicméně v souladu se stanoviskem Ministerstva vnitra lze z hlediska členů zastupitelstev jejich účast chápat jako výkon činnosti obdobné pracovní činnosti, z hlediska veřejnosti pak jako účast na neodkladné úřední záležitost. Orgány obce mohou zasedat za splnění hygienických podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Všechny osoby jsou povinny užít ochranu dýchacích cest a je-li to možné, dodržovat rozestupy 2 metry. Zasedání lze dle zákona o obcích konat kdekoliv na území obce. některé obce přesouvají pro zajištění této podmínky jednání zastupitelstev např. do sportovních hal či sálů kulturních center (nevyhovují-li radniční prostory). Zasedání se mohou konat jen v čase 05:00 – 21:00. Účast veřejnosti musí být za splnění hygienických podmínek (ochrana dýchacích cest, rozestupy) umožněna.

Nadále je možné konat zasedání zastupitelstva, rady a jiných orgánů on-line, tedy prostřednictvím videokonference nebo telekonference, zároveň je možné tímto způsobem zajistit účast jen některých členů příslušného orgánu obce. Zároveň platí, že tyto orgány nemohou rozhodovat korespondenčně, tedy tzv. per rollam.

 

Zasedání právnických osob

Specifické podmínky stanovuje krizové opatření pro jednání jiných právnických osob, což se může týkat např. městských společností. Zasedání jejich orgánů se může konat v počtu do 50 osob (nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu), se zajištěním rozestupů a ochrany dýchacích cest. U účastníků ale krizové opatření vyžaduje předložení potvrzení o negativním výsledku testu (antigenní či PCR test starý max. 3 dny). Potvrzení vystaví odběrové místo.

Více informací ZDE

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
507
IT
372
Dotace a Finance
1374
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze