Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

ŠkolstvíTiskové zprávy

Ministři představili koncepci podpory excelence  

Image

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek ve spolupráci s ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou na jednání vlády předložili koncepci institucionální podpory excelence na vybraných univerzitách a v rámci Akademie věd ČR.  

„Koncepce si klade za cíl zvýšit počet excelentních pracovišť, významněji zapojit české vědce a vědkyně do evropského výzkumného prostoru a více je začlenit do programů, které mají sloužit k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí EU,“ říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Bek. 

Materiál představuje několik dotačních programů, které mají za úkol podporovat úspěšné vědecké týmy z ČR v rámcových programech EU, včetně evropských partnerství, a v dalších obdobných mezinárodních dotačních titulech na podporu excelence ve výzkumu, vývoji a inovacích. 

„Hlavním cílem Koncepce institucionální podpory excelence na vybraných univerzitách a v rámci Akademie věd České republiky je v širším smyslu konsolidace nástrojů podpory špičkové vědy s důrazem na jejich vyhodnocování a vzájemné synergie. Toto doposud v českém systému VaVaI chybělo a naše koncepce tak plní významnou koordinační roli ve vztahu k poskytovatelům prostředků na výzkum a motivační roli ve vztahu k vědcům,“ doplňuje ministryně Langšádlová. 

Uskutečnění cílů koncepce ovlivní samotný systém na podporu excelence ve výzkumu, vývoji a inovacích, včetně propojení do oblasti vzdělávání v doktorských studijních programech. 

V krátkodobém horizontu (2024–2025) je prioritním cílem stabilizovat a posílit rozpočtové zabezpečení koncepce a případně změnit jeho metodické ukotvení. 

Cílem střednědobého horizontu (2026–2028) je zavést nové možnosti podpory, upravit metodiky hodnocení pro velké výzkumné infrastruktury a vyhodnotit strategie výzkumných organizací k zavedení této koncepce. V tomto horizontu je důležitá příprava podkladů, které nahradí potenciální redukci operačních programů či NPO, a to zejména ve vztahu k možným investicím do přístrojového vybavení a zařazení výzkumného zázemí a infrastruktury do celkového procesu. 

V dlouhodobé perspektivě (2028+) se předpokládá již plné zavedení strategií krátkodobého a střednědobého horizontu do praxe. 

Foto: Pixabay
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Nejčtenější kategorie
Chytré město
454
Energetika
530
IT
397
Dotace a Finance
1402
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze