Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

ŠkolstvíTiskové zprávy

MŠMT představí revidovaný RVP ZV veřejnosti začátkem roku 2024 

Image

Návrh revidovaného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) by měl být předložen k veřejné konzultaci na počátku roku 2024. Od školního roku 2025/26 by mohl být používán školami dobrovolně a od školního roku 2027/28 pak povinně. U středních škol probíhá inovace oborové soustavy tak, aby byla nabídka oborů jednodušší, srozumitelnější a lépe odpovídala potřebám vývoje společnosti, ekonomiky a technologií. V rámci tiskové konference MŠMT to dnes uvedl náměstek ministra Jiří Nantl.

Jak v případě revize RVP ZV, tak u inovace oborové soustavy středních škol jde o dlouhodobě plánované a diskutované změny, na nichž již probíhají intenzivní práce. Kurikulum (dokumenty upravující obsah vzdělávání poskytovaného ve školách) je v České republice od roku 2005 dvoustupňové a zahrnuje rámcové vzdělávací programy vydávané ministerstvem a školní vzdělávací programy jednotlivých škol. Oborová soustavy středního školství je stanovena nařízením vlády.

Již souvislosti se zavedením tohoto systému v roce 2005 se hovořilo o tom, že RVP má procházet průběžnou revizí (aktualizací), k čemuž však v praxi nedošlo a bylo provedeno pouze 13 dílčích úprav. Diskuse o potřebě tzv. velké revize RVP ZV intenzivněji probíhá v odborné veřejnosti posledních deset let a nyní předpokládáme, že nový RVP ZV bude vydán v průběhu roku 2024 tak, aby od školního roku 2025/26 mohl být nový RVP ZV používán školami na dobrovolné bázi a od školního roku 2027/28 povinně. S novým RVP ZV bude současně sladěna podoba testování v rámci jednotných přijímacích zkoušek,“ oznámil náměstek Nantl.

Fázování náběhu nového RVP ZV má umožnit školám, aby měly čas na kvalitní zpracování vlastních školních vzdělávacích programů a obdržely k tomu dostatečnou podporu ze strany státu. Tato podpora bude zahrnovat vydání modelových školních vzdělávacích programů a zpracování doporučených učebních opor, ale také metodickou práci s řediteli škol, kteří v České republice ze zákona odpovídají za kvalitu vzdělávání. „Stát se takto nastaveným postupem chce poučit mj. ze zkušeností s kurikulární reformou z roku 2005, kde taková podpora chyběla, a nový systém byl proto na řadě škol zaveden jen formálně,“ vysvětlil J. Nantl.

V připravované revizi RVP ZV bude kladen důraz na řešení dlouhodobých problémů i nových výzev českého vzdělávacího systému. Nově bude dán důraz na dosahování základních gramotností (jazykové, matematické), které budou podléhat systematickému monitorování ze strany státu.  Dosud zhruba čtvrtina patnáctiletých v ČR je na, nebo pod hranicí funkční gramotnosti definované OECD. RVP ZV bude celkově organizován podle klíčových kompetencí podporujících celoživotní učení, čímž kurikulum reaguje na dynamicky se proměňující obsah a kontext dostupného poznání. Důležité je také posílení informační a mediální gramotnosti.

Ministerstvo s využitím dosavadních přípravných prací plánuje, že návrh revidovaného RVP ZV bude předložen k veřejné konzultaci v počátku roku 2024.

Současně probíhá práce na inovaci oborové soustavy, a to ve spolupráci s odbornými platformami zahrnujícími i zaměstnavatele. Cílem je zjednodušit soustavu oborů středních škol, která nyní zahrnuje 283 oborů, aby byla lépe srozumitelná uchazečům o studium a aby obory odborného vzdělávání byly účinněji navázány na praxi prostřednictvím profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací. „To má umožnit rychlejší zavádění nových specializací do odborného školství ve spolupráci s praxí a současně posílit kvalitu všeobecné složky vzdělávání všech středoškoláků a společného oborového základu studentů odborných oborů, aby byli lépe připraveni na celoživotní učení a kariérní změny,“ uvedl náměstek Nantl.

Předpokládá se vypracování návrhu nařízení vlády o nové oborové soustavě do poloviny roku 2024 a následně, obdobně jako v základním vzdělávání, zpracování a projednání návrhů nových rámcových vzdělávacích programů pro středoškolské obory.

Foto: Pexels
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Nejčtenější kategorie
Chytré město
419
Energetika
462
IT
324
Dotace a Finance
1286
Odpady
236

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze