Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

ŠkolstvíTiskové zprávy

Příspěvky školní stravování pokračují

Image

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy loni v prosinci už poněkolikáté vyhlásilo výzvu na podporu školního stravování žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v nepřiznivé finanční situaci. Podobnou výzvu administruje také Ministerstvo práce a sociálních věcí. Obě výzvy se navzájem doplňují.

Zatímco MPSV přiděluje prostředky krajům a jsou určeny na podporu dětí, jejichž rodiny pobírají dávky v hmotné nouzi, výzva MŠMT se od počátku zaměřovala na rodiny, které na tyto dávky nedosáhnou, protože jsou jejich příjmy těsně nad hranicí jejich přidělení.

Výzva MŠMT je od roku 2017 určena pro neziskové organizace, které pracují s rodinami v nepříznivé finanční situaci. V loňském roce byla alokace této výzvy, kterou MŠMT dlouhodobě uplatňovalo ve výši 60 milionů korun, mimořádně navýšena ze 60 na 100 milionů korun. Využily jí dvě neziskové organizace – Women For Women a Patron dětí. „Neziskové organizace však tuto částku nebyly schopny vyčerpat a část prostředků vracely. To je také jeden z důvodů návratu k původní alokaci 60 milionů korun, která je nakonec zachována i přesto, že na základě konsolidačního balíčku mělo dojít ke krácení,“ říká vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže Jan Mareš. V původním textu Výzvy pro rok 2024 se chybou úředníka objevila částka 90 milionů korun, s tou se ovšem reálně nikdy nepočítalo, za chybu se MŠMT omlouvá.

MPSV financuje bezplatné školní stravování prostřednictvím projektu Obědy do škol. Prostředky z evropského Operačního programu Zaměstnanost plus jsou poskytovány jednotlivým krajům. Počet podpořených dětí si určují samy kraje na základě vlastních priorit a počtu žádostí od školských zařízení, které projeví o zapojení do projektu zájem. O finance na bezplatné obědy pro tento a následující školní rok zažádalo všech 14 krajů. Celkem je na toto období vyčleněno 300 milionů korun. 

Konkrétní dítě je možné v rámci projektu Obědy do škol podpořit v případě, že jeho zákonný zástupce splňuje alespoň jednu z příslušných podmínek – je příjemce dávek hmotné nouze, dávky pěstounské péče, má probíhající exekuci či insolvenci, případně o podpoře rozhodla třetí strana na základě posouzení sociální a ekonomické situace dané rodiny. 

Podle platné legislativy může školní jídelna žákovi snížit nebo zcela odpustit úhradu nákladů spojených s obědem. Tyto náklady pak hradí buď kraje, které mohou čerpat prostředky z výzvy MPSV, nebo nezisková organizace prostřednictvím výzvy MŠMT. V některých případech tyto náklady hradí zřizovatelé sami.    

Poté, co skončí stávající operační program EU, z něhož je program MPSV obědy do škol financován, je cílem nastavit systémovou podporu školního stravování pro znevýhodněné děti, která bude administrativně jednodušší. O budoucí podobě podpory školního stravování budou oba ministři příslušných resortů jednat.

Foto: Pexels
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Nejčtenější kategorie
Chytré město
455
Energetika
530
IT
398
Dotace a Finance
1403
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze