Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Tiskové zprávy

Veřejnost může opět nominovat na Poctu hejtmana 

Image

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta opět po roce udělí Pocty hejtmana významným osobnostem, které působí nebo působily v různých oblastech lidské činnosti a svůj život či dílo zasvětily rozvoji a dobrému jménu nejen Libereckého kraje. 

Termín pro zasílání nominací právě začíná, jeho konec je 28. června 2024. Slavnostní večer se uskuteční na podzim letošního roku v Oblastní galerii „Lázně“ Liberec. Oceněné osobnosti si vedle Čestného uznání odnesou Hejtmanský dukát.

Podat nominaci pro rok 2024 bude možné od 18. ledna 2024 do 28. června 2024.

Níže naleznete:

 1. Formulář, který je k nominaci nutné vyplnit
 2. Pravidla nominace
 3. Informace o procesu výběru oceněných osobností
 4. Seznam osobností, které byly v dřívějších letech oceněny – prosíme o přečtení seznamu, zda již osobnost nebyla oceněna!

Důležité informace k nominacím:

1) FORMULÁŘ

Formulář je k nominaci nutné vyplnit, podepsat a odevzdat.

Odevzdat formulář lze trojím způsobem:

a) zaslat poštou na adresu Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kancelář hejtmana, Andrea Fulková, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

b) osobně doručit formulář na tutéž adresu a odevzdat ho na podatelně Krajského úřadu LK v přízemí budovy

c) zaslat podepsaný scan nominačního formuláře na adresu podatelna@kraj-lbc.cz, popř. datovou schránkou – č. datové schránky: c5kbvkw

Nominace lze zasílat do 28. června 2024.

Formulář ke stažení a vyplnění: Formulář  NÁVRH NA UDĚLENÍ POCTY HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE (případně pod touto zprávou v příloze)

Poznámka: Nejasně vyplněné formuláře a formuláře bez platných kontaktních údajů a podpisu navrhovatele budou vyřazeny z výběru. Děkujeme za pochopení. 

2) PRAVIDLA NOMINACE

 • Návrhy na udělení Pocty hejtmana Libereckého kraje mohou podávat občané, právnické osoby se sídlem na území Libereckého kraje.
 • Oceněné osoby musí být některým z níže uvedených způsobů spjaty s Libereckým krajem: na území kraje se narodily, žijí, s Libereckým krajem je spjato jejich působení, jejich život, dílo, činnost, nebo jejich jednání reprezentuje v určité oblasti Liberecký kraj a k jeho věhlasu a dobrému jménu.
 • Poctu hejtmana lze udělit pouze fyzické osobě.
 • Poctu hejtmana lze udělit za života i in memoriam.
 • Nominace lze zasílat do 28. června 2024.
 • Kontaktní osoba: Mgr. Andrea Fulková, oddělení tiskové a vnějších vztahů, odbor kancelář hejtmana, e-mail: andrea.fulkova@kraj-lbc.cz

3) PROCES VÝBĚRU OCENĚNÝCH OSOBNOSTÍ

Všechny správně podané nominace budou předloženy pracovní skupině složené ze zástupců zastupitelských klubů, tak ze zástupců organizací spjatých s Libereckým krajem. Pracovní skupina sestaví finální seznam osobností. Vybraným osobnostem bude předáno ocenění ve formě dekretu Pocta hejtmana a mince Hejtmanský dukát během slavnostního večera na podzim tohoto roku v Oblastní galerii Lázně v Liberci.

4) SEZNAM DOPOSUD OCENĚNÝCH OSOBNOSTÍ

Rok 2023

 • ·Mons. Jan Baxant za celoživotní přínos v oblasti duchovního života
 • Isa Engelmann za mimořádný přínos v oblasti uchování historické paměti Židů v regionu
 • Marie Fryaufová za mimořádný a dlouhodobý přínos v oblasti ošetřovatelské péče
 • Vladimíra Jakouběová za celoživotní přínos v oblasti muzejnictví a popularizace tradiční lidové kultury
 • Ivan Kortan za mimořádný přínos v oblasti vojenského výcviku aktivních záloh
 • prof. akad. sochař Vratislav Karel Novák – Pocta hejtmana in memoriam za celoživotní přínos v oblasti výtvarného umění
 • Peter Rath za celoživotní přínos v oblasti sklářství a propagace českého skla v zahraničí
 • Vanesa Trostová za mimořádný přínos v oblasti obnovy kulturního dědictví

Rok 2022

 • PaedDr. Jan LUŠTINEC za celoživotní přínos v oblasti historie a muzejnictví
 • prof. Ing. Petr MOOS, CSc., dr. h. c. za celoživotní přínos v oblasti dopravního inženýrství a vysokoškolského vzdělávání v oboru dopravy
 • Mgr. Zdeněk POKORNÝ za celoživotní přínos v oblasti osvěty, vzdělávání a rozvoje regionu
 • prof.  doc. Mgr.  Jan SCHMID za celoživotní přínos v oblasti divadelního umění
 • plk. Miloslav ŠTĚPÁNEK (in memoriam) za celoživotní přínos v oblasti letecké meteorologie
 • manželé Mgr. Marie a Mgr. Petr TRUNCOVI za celoživotní přínos v oblasti pedagogické činnosti a hudby
 • MUDr. Vladimír VALENTA, Ph.D. za mimořádný přínos v oblasti veřejného zdraví a zdravotní politiky

Rok 2021

 • Vlasta Burian (in memoriam) za celoživotní přínos v oblasti divadla a filmu
 • František Horák za celoživotní přínos ve vývoji, obnově a záchraně regionálního pivovarnictví
 • Manželé Věra a Jiří Hudečkovi za celoživotní přínos v oblasti skautingu a práce s mládeží
 • prof.  Ing.  Jan Nouza, CSc. za celoživotní přínos v oblasti vývoje komunikačních technologií)
 • Jiřina Permanová za celoživotní přínos v oblasti hudby
 • akad. mal. Ivo Rozsypal (in memoriam) za celoživotní přínos v oblasti sklářství a výtvarnictví
 • MUDr. Stanislav Taller za celoživotní přínos v oblasti medicíny – chirurgie

Rok 2020

 • prof. Dr. Dr.h.c. mult. Roland Zdeněk Bulirsch za celoživotní přínos v oblasti matematických věd
 • ak. soch. Jiří Dostál za celoživotní přínos v oblasti výtvarnictví
 • Svatava Hejralová za celoživotní přínos v oblasti divadelního umění
 • prof. Ing. Luboš Hes, DrSc., Dr.h.c. za celoživotní přínos v oblasti textilního výzkumu
 • P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D. za dlouhodobou práci v propojování církve a veřejnosti
 • František Truhlář (in memoriam) za mimořádný přínos při leteckých bojích 2. světové války
 • Walter Wiener za celoživotní a mimořádný přínos v oblasti ornitologie a standardizace chovu okrasného ptactva

Rok 2019

 • ak. soch. Jaroslava Brychtová za celoživotní přínos v oboru sklářství a výtvarnictví
 • Josef Haisler za celoživotní přínos v boji za svobodu
 • Jaroslav Hlubůček za celoživotní přínos v oboru sklářství a bižuterie
 • Markéta Pechová, DiS. za mimořádný sportovní výkon
 • Mgr. Jaroslav Rudiš za ojedinělý přínos v oblasti literatury
 • MgA. Graziano Sanvito za celoživotní přínos v oblasti hudby
 • prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel za celoživotní přínos v oboru architektury
 • Ing. Michal Beneš (in memoriam) za mimořádný přístup k záchraně lidských životů

Rok 2018

 • Karl Kostka (in memoriam) za celoživotní přínos v oblasti politiky a hospodářství  
 • Mgr. Alena Brádlová za celoživotní přínos v oblasti hudby a výchovy mládeže
 • Mgr. Roman Karpaš za celoživotní přínos v oblasti knižní tvorby a výtvarného umění
 • prof. RNDr. David Lukáš CSc. za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu
 • Marcela Machotková za celoživotní přínos v oblasti divadla a operního zpěvu
 • Ladislav Smejkal za celoživotní přínos v oblasti historie a regionálních dějin
 • Václav Toužimský za celoživotní přínos v oblasti fotografické tvorby
 • Ing. Ludvík Šablatura za celoživotní přínos v oblasti tělovýchovy a sportu

Rok 2017

 • Ladislav Bareš (in memoriam) za celoživotní přínos v oblasti hudby
 • prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs za celoživotní přínos v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání
 • JUDr. František Novosad za celoživotní přínos v oblasti zachování tradičního řemesla v regionu
 • Vlastimil Pospíchal za celoživotní přínos v oblasti sklářství
 • Sergej Solovjev za celoživotní přínos v oblasti boje za svobodu
 • Ervín Šolc za celoživotní přínos v oblasti česko-německé spolupráce
 • MUDr. Vladimír Zikmund, CSc. za celoživotní přínos v oblasti vědy, výzkumu a lékařství

Rok 2016

 • prof. RNDr. František Fediuk, CSc. za přínos v oblasti geologie
 • Ing. Taťána Janoušková za přínos v oblasti paliativní péče
 • Marta Kottová za přínos v oblasti osvětové činnosti o holocaustu
 • Ing. Miroslav Kučera za přínos v oblasti filantropie
 • MUDr. Blanka Šinkorová za přínos v oblasti lékařství
 • Miloš Zapletal za přínos v oblasti práce s mládeží

Rok 2015

 • prof. Dr. Hans Hiller za celoživotní přínos v oblasti rozvoje mezinárodních vztahů
 • doc. ak. mal. Eva Kubínová za celoživotní přínos v oblasti kultury
 • Mgr. Marie Matušková za celoživotní přínos v oblasti rozvoje obce a regionu
 • akad. soch. René Roubíček za celoživotní přínos v oblasti kultury
 • RNDr. Tomáš Řídkošil in memoriam za celoživotní přínos v oblasti historie a rozvoje regionu
 • Jaroslava Žitná za celoživotní přínos v oblasti rozvoje sportu a práce s mládeží

Rok 2014

 • Jaroslav Bejvl za celoživotní přínos v oblasti sklářství a medailérství
 • Martin Chaloupka za celoživotní přínos v oblasti zachování lidových tradic v regionu
 • Vlasta Landová za celoživotní přínos v oblasti rozvoje sportu a práce s mládeží
 • MUDr. Richard Lukáš Ph.D. za významný přínos v oblasti medicíny
 • Otfried Preussler in memoriam za celoživotní přínos v oblasti literatury a kultury
 • Vladimír Svoboda za celoživotní přínos v oblasti rozvoje obce a regionu

Rok 2013

 • Ing. Dalibor Dědek za významný přínos v oblasti průmyslu a podpory veřejných projektů
 • MUDr. Aleš Fürst in memoriam za celoživotní přínos v oblasti medicíny
 • Aleš Jaluška za celoživotní přínos v oblasti charitativní činnosti, pomoci znevýhodněným a handicapovaným
 • prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc. za celoživotní přínos v oblasti vysokého školství
 • PhDr. František Vydra za celoživotní přínos v oblasti kulturního dědictví
 • Siegfried Weiss za celoživotní přínos v popularizaci přírodních krás Libereckého kraje

 Rok 2012

 • kpt. Michal Košč in memoriam za hrdinské činy a chrabrost ve službách 1. československého armádního sboru
 • Ing. Luboš Novák, CSc. za významný přínos v oblasti vědy a výzkumu
 • Ing. Vladimír Páral za celoživotní přínos v oblasti literatury
 • prof. Dr. Jan Patočka DrSc., dr. h. c. in memoriam za celoživotní přínos v oblasti filozofie a lidských práv
 • RNDr. Ivan Šolc, CSc. za celoživotní přínos v oblasti fyziky, matematiky a astronomie
 • Bohumil Žloutek za celoživotní přínos v oblasti kulturního dědictví

Rok 2011

 • MUDr. Václav Cihlář za celoživotní přínos v oblasti zdravotnictví
 • Miloslav Dvorský za celoživotní přínos v oboru tradičního řemesla a práce s mládeží
 • Václav Helšus za významný přínos v oblasti herectví
 • Vladimír Komárek in memoriam za významný přínos v oblasti výtvarného umění
 • RNDr. Miloslav Nevrlý za celoživotní přínos v oblasti přírodních věd – zoologii
 • PhDr. Jan Šolc za významný přínos v oblasti filosofie a vzdělávání

Rok 2010

 • doc. PhDr. Ing. Miloš Raban, ThD. za přispění k rozšíření duchovní vzdělanosti
 • Luděk Vele za významný přínos v oblasti vážné hudby
 • PhDr. Tomáš Edel in memoriam za významný přínos v oblasti historie
 • Ing. arch. Svatopluk Technik in memoriam za celoživotní přínos v oblasti architektury
 • plk. PhDr. Otto Janoušek za celoživotní přínos v oblasti armádního sportu
 • Mgr. Věra Vohlídalová za celoživotní přínos v oblasti knihovnictví
 • plk. Stanislav Hnělička za bojové zásluhy na Středním východě ve 2. světové válce

Rok 2009

 • Doc. PhDr. Rudolf Anděl, CSc. za celoživotní přínos v oblasti historie
 • Miloslav Bělonožník za celoživotní přínos v oblasti sportu
 • František Peterka za celoživotní přínos v oblasti divadla a filmu
 • Josef Václav Scheybal in memoriam za celoživotní přínos v oblasti umění a historie
 • Milan Uherek za celoživotní přínos v oblasti hudby

Rok 2008

 • Ing. Zdeněk Patrman in memoriam za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd
 • akad. arch. Otakar Binar za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd
 • akad. mal. Karel Wünsch za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd
 • Jaroslava Brychtová za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd
 • MUDr. Petr Čáp za přínos v oblasti zdravotnictví
 • Vojtěch Ron in memoriam za celoživotní přínos v oblasti divadelnictví
 • akad. mal. Rudolf Novotný in memoriam za celoživotní přínos v oblasti kultury
 • Dobroslava Kricklová za lidský přístup v oblasti pěstounské péče
 • Eduard Anděl za celoživotní přínos v oblasti stavitelství
 • prof. Stanislav Libenský za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd

Rok 2007

 • Josef Rakoncaj za přínos v oblasti horolezectví
 • prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. za přínos v oblasti vědy a výzkumu
 • Věra Plívová Šimková za přínos v oblasti filmů pro děti
 • Jan Křivánek in memoriam za celoživotní přínos v oblasti popularizace vážné hudby
 • Jiří Janáček za přínos v oblasti literární vědy

Rok 2006

 • Petr Pálka in memoriam za celoživotní přínos v oblasti hudby
 • MUDr. Petr Suchomel, PhD. a celý neurochirurgický tým za přínos v oblasti zdravotnictví
 • doc. Ing. arch. Karel Hubáček, Dr.h.c.za celoživotní přínos v oblasti architektury

Foto a Zdroj: Liberecký kraj

Nejčtenější kategorie
Chytré město
455
Energetika
530
IT
397
Dotace a Finance
1403
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze