Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

AkcePrávoŽivotní prostředí

České předsednictví sklízelo v Bruselu pochvaly

Obnova přírody a úspěšné schválení Globálního rámce pro biodiverzitu z Montrealu byly ústředními tématy zasedaní ministrů životního prostředí dnes v Bruselu. Šlo o poslední zasedání Rady EU během historicky druhého předsednictví České republiky. Pomyslnou štafetu převezme od ledna Švédsko. Ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) při té příležitosti předal švédské ministryni životního prostředí Romině Pourmokhtariové dary – kromě tradičního českého skla také originální udržitelné boby na sníh.

Na úvod zasedání poslední Rady EU pro životní prostředí vysoce ocenil Frans Timmermans, místopředseda Evropské komise, práci českého předsednictví v oblasti ochrany životního prostředí, kterou označil za vynikající a nesmírně úspěšnou. Česko dokázalo dotáhnout do konce vyjednávání o všech klimatických částech balíčku Fit for 55, což se na začátku července jevilo jako velmi obtížný a ambiciózní cíl.

„Odvedli jste opravdu neuvěřitelně kvalitní práci. Za svou třicetiletou zkušenost jsem málokdy zažil předsednictví, které by bylo tak cílevědomé, tak bojovné, tak zaměřené na výsledky, jako bylo to české. Zvolili jste si motto Václava Havla „Evropa jako úkol“. S tímto velkým mužem jsem měl tu čest se potkat a myslím, že by byl velice hrdý na svůj národ v uplynulých šesti měsících, na zemi ležící v jádru Evropy. Vždy říkal, že jeho cílem bylo, aby východní a západní Evropa byly pouze zeměpisná označení, nikoliv politická, či morální a myslím, že když se rozhlédnu kolem tohoto stolu, bylo toho dosaženo. A to je také díky hrdinům, jako byl on,“ řekl komisař Frans Timmermans.

Hlavním tématem samotné Rady byla ochrana ekosystémů a biodiverzity. Na programu byla politická rozprava o návrhu nařízení o obnově přírody, tzv. Nature Restoration Law. Smyslem bylo vyslechnout si názory delegací a získat vodítka pro další práci na tomto důležitém předpisu.

„Ačkoli nástroje na ochranu přírody již na evropské úrovni existují, situace je bohužel stále neuspokojivá. Musíme naše společné úsilí zintenzivnit, abychom dokázali zvrátit pokračující úbytek biologické rozmanitosti, ochránit a obnovit naše ekosystémy,“ řekl ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Návrh Nature Restoration Law stanovuje právně závazné cíle pro obnovu jednotlivých druhů ekosystémů, od lesů a zemědělské půdy až po mořské, sladkovodní a městské ekosystémy. Ty ukládají členským státům, aby do roku 2030 přijaly opatření na obnovu alespoň 20 % suchozemských a mořských oblastí EU. Do roku 2050 by pak opatření měla být rozšířena na všechny ekosystémy, které potřebují obnovu.

Ministrům byla na zasedání Rady také představena Brněnská výzva ke snížení světelného znečištění v Evropě, která je výsledkem odborné konference, která v říjnu proběhla v Brně. Akce byla důležitým milníkem v úsilí o snížení světelného znečištění v Evropě. České předsednictví vůbec poprvé zvedlo toto téma na evropskou úroveň. Jde o důležité téma ochrany životního prostředí, protože světelné znečištění má vliv nejen na noční druhy živočichů, biologickou rozmanitost a ekosystémy, ale také na lidské zdraví a duševní pohodu. V současné době neexistuje žádná nebo jen velmi malá legislativní kontrola tohoto jevu. Ministři se shodli, že je třeba zahájit i na evropské úrovni diskusi o ochraně nočního prostředí a redukci světelného znečištění.

Ministři EU byli také seznámeni s výsledky důležitých mezinárodních konferencí, kde české předsednictví vyjednávalo jménem celé EU, jde konkrétně o zasedání Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP 27), Úmluvy CITES (COP 19), Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP 15) a také zasedání přípravného výboru pro novou globální dohodu o znečištění plasty. Přelomové bylo zasedání COP 15 v Montrealu. Zástupci více než 160 států světa se dohodli na přelomovém Globálním rámci pro ochranu biodiverzity do roku 2030. Díky tomu významně vzroste podíl chráněných území na souši i na moři, vznikne robustní zdroj financování ochrany živé přírody a postupně se sníží množství používaných pesticidů. Na závěr zasedání předal ministr Marian Jurečka předsednictví Švédsku. Kromě tradičního štafetového kolíku daroval ministryni životního prostředí Romině Pourmokhtariové také originální výrobky z české produkce, skleněnou mísu a udržitelné boby na sníh.

„Kromě tradičního dárku z českého skla jsme paní ministryni chtěli dát něco symbolického na tu jízdu, která je od Nového roku čeká. Unikátní udržitelné boby na sníh české produkce vyrobené z použité plachty a odpadního molitanu se jí líbily. Popřál jsem jí, aby ta jízda byla plynulá a bez nehod,“ řekl ministr životního prostředí Marian Jurečka.

Foto a zdroj: MŽP

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
515
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
251

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze