Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Právo

Jak volit v Plzni?

Ve dnech 23. a 24. září 2022 se v České republice konají volby do zastupitelstev obcí, tzv. komunální volby. V pátek mohou občané volit od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Letos současně s volbami do zastupitelstev obcí probíhá první kolo voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky, v Plzni se to týká jen voličů v Městském obvodu Plzeň 2-Slovany. Případné druhé kolo senátních voleb se na Slovanech uskuteční 30. září a 1. října. V Plzni vybírají voliči kandidáty do zastupitelstva města a na radnice městských obvodů. Jak volit, kolik křížků je možné udělit, jaké jsou varianty popisuje Roman Matoušek, vedoucí Odboru správních činností Magistrátu města Plzně, ve videu.

Kdo může volit?

Volit v komunálních volbách může občan České republiky, kterému je osmnáct let nejpozději 24. září 2022 a má v obci trvalý pobyt. Volit může také občan jiného členského státu Evropské unie, splňující stejné věkové podmínky, který má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Volit do Senátu v obou kolech může pouze občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dovrší osmnáctý rok věku. Ve druhém kole pak může hlasovat i občan České republiky, kterému bude osmnáct nejpozději 1. října 2022.

Za překážku pro uplatnění volebního práva je obecně považováno omezení svéprávnosti, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu. U voleb do zastupitelstev obcí je překážkou také výkon trestu odnětí svobody.

„Vzhledem ke změně legislativy, k níž došlo v loňském roce, nebudou Oddělením občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Plzně ve dnech konání voleb do zastupitelstev obcí a voleb do Senátu Parlamentu České republiky, tedy 23. a 24. září 2022, a ani během eventuálního druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 30. září a 1. října 2022 vydávány občanské průkazy s omezenou dobou platnosti pro výkon volebního práva. Je nutno v souvislosti s volbami připomenout, že kromě platného občanského průkazu může volič k prokázání totožnosti a státního občanství ČR použít i platný cestovní pas,“ upozornil Roman Matoušek.

Jak je to s hlasovacími lístky?

Hlasovací lístky obdrželi voliči nejpozději tři dny přede dnem voleb. Pro volby do zastupitelstev obcí jsou šedé úřední obálky, pro volby do Senátu žluté. Zatímco před prvním kolem voleb do horní komory parlamentu dostávají voliči sadu lístků do schránky, při tom druhém je dostanou až ve volební místnosti.

Co vzít s sebou?

V případě komunálních voleb musí občan České republiky ve volební místnosti prokázat svou totožnost buď platným občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem České republiky. Cizinec směřující k volbám do zastupitelstva obce musí předložit průkaz o povolení k trvalému pobytu, nebo potvrzení o přechodném pobytu. Od 2. srpna 2021 je také možné i předložení osvědčení o registraci.

Do Senátu může hlasovat jen občan České republiky. Ten prokáže svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem, případně cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, anebo cestovním průkazem.

Mapový projekt Volby

Správa informačních technologií města Plzně (SITMP) připravila pro občany mapový projekt Volby na adrese https://gis.plzen.eu/volby. Na něm naleznou informace o volebních místnostech a volebních okrscích a následně i výsledky voleb do zastupitelstev obcí České republiky na území města Plzně. Volič může přes zadání adresy svého bydliště v mapovém projektu Volby zjistit, do jakého volebního okrsku patří a najít adresu volební místnosti. Aplikace umožňuje vyhledat volební místnost pro konkrétní volební okrsek (obvod). „Výsledky voleb, které magistrátu poskytuje plzeňské pracoviště Českého statistického úřadu, budou k dispozici v neděli, 25. září 2022. Pak je nutné převést tyto výsledky a připravit všechny výstupy do mapového zobrazení. To by mělo být k dispozici ještě v průběhu následujícího pracovního dne, tedy v pondělí 26. září,“ řekl Stanislav Štangl, vedoucí oddělení GIS SITMP. Na dané webové stránce jsou k dispozici výsledky voleb od roku 2009.

Do Zastupitelstva města Plzně kandiduje v letošních volbách celkem 14 uskupení:

 • ANO 2011 a nezávislí
 • Česká pirátská strana
 • ČESKÁ PLZEŇ a BEZPEČNÉ ULICE
 • Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT – sdružení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK
 • Komunistická strana Čech a Moravy
 • Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
 • Plzeň v srdci – ČSSD a nezávislí kandidáti
 • Právo Respekt Odbornost
 • PRO PLZEŇ
 • PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty
 • SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
 • STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
 • Svoboda a přímá demokracie (SPD)
 • Ta Pravá Plzeň

Zdroj: Plzeň

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
383
Dotace a Finance
1391
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze