Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinanceEnergetikaPrávo

Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

Dne 7. října 2022 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.

Nařízení vlády stanoví cenový strop pro ceny elektřinu a plynu, jakožto ceny maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. V rámci ceny elektřiny a plynu nařízení vlády též stanoví cenový strop pro stálé platy na odběrné místo za měsíc. Navržená právní úprava má zajistit pomoc s vysokými cenami elektřiny a plynu nejen domácnostem, ale na rozdíl od tzv. „úsporného tarifu“ také malým a středním podnikatelům, vládním institucím, školám, poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, provozovatelům městské hromadné dopravy a dalším subjektům uvedeným v nařízení vlády.  Návrh nařízení vlády též zakotvuje možný způsob určení obchodníka s elektřinou nebo plynem k zajištění dodávek elektřiny nebo plynu pro období, kdy jsou stanoveny regulované ceny elektřiny nebo plynu nařízením vlády.

Plný text nařízení přikládáme ke stažení. Níže jsou uvedeny zásadní části úpravy obsažené v nařízení.

Stanovené ceny elektřiny a plynu se uplatní pro dodávky elektřiny nebo plynu uskutečňované v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

Stanovená cena elektřiny se skládá z ceny za dodávku elektřiny a v případě dodávky elektřiny do odběrného místa zákazníka, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí, rovněž ze stálého měsíčního platu. Stanovená cena plynu se skládá z ceny za dodávku plynu a v případě dodávky plynu do odběrného místa zákazníka, který je podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem zařazen do kategorie domácnost nebo maloodběratel, rovněž ze stálého měsíčního platu.

Cena za dodávku elektřiny se stanoví ve výši 5 000 Kč/MWh, cena za dodávku plynu se stanoví ve výši 2 500 Kč/MWh, stálý měsíční plat za dodávku elektřiny se stanoví ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc a stálý měsíční plat za dodávku plynu se stanoví ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc.

Maximální cena za dodávku elektřiny se vztahuje na veškeré dodávky elektřiny:

1. do odběrného místa zákazníka, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí

2. do odběrného místa, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, jedná-li se o zákazníka, který je:

 • a) veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek a je v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní      statistické službě zařazen do klasifikace s kódem institucionálního sektoru 12100 nebo kódem institucionálního sektoru podřazeným pod kódem 13000,
 • b) školou nebo školským zařízením zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou zapsanou v registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů,
 • c) poskytovatelem zdravotních služeb zapsaným v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách,
 • d) poskytovatelem sociálních služeb zapsaným v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona o sociálních službách,
 • e) provozovatelem vodovodu nebo kanalizace evidovaným v ústřední evidenci vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích podle zákona o vodovodech a kanalizacích,

3. pro napájení elektrické trakce do odběrného místa zákazníka, který je provozovatelem železniční dopravní cesty nebo provozovatelem dopravních prostředků elektrické trakce při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové nebo speciální podle zákona o drahách.

Pokud se nejedná o dodávky elektřiny zákazníkovi v bodech 1. – 3., tak se vztahuje maximální cena za dodávku elektřiny na 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny v odběrném místě, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, jedná-li se o zákazníka, který je malým nebo středním podnikatelem.

Maximální cena za dodávku plynu se vztahuje na veškeré dodávky plynu do odběrného místa:

1. zákazníka kategorie domácnost nebo maloodběratel podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem,

2. které je podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem zařazeno do kategorie střední odběratel nebo      velkoodběratel, jedná-li se o zákazníka, který je

 • veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek a je v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě zařazen do klasifikace s kódem institucionálního sektoru 12100 nebo kódem institucionálního sektoru podřazeným pod kódem institucionálního sektoru 13000,
 • školou nebo školským zařízením zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou zapsanou v registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů,
 • poskytovatelem zdravotních služeb zapsaným v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách,
 • poskytovatelem sociálních služeb zapsaným v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona o sociálních službách,
 • provozovatelem vodovodu nebo kanalizace evidovaným v ústřední evidenci vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích podle zákona o vodovodech a kanalizacích.

Pokud se nejedná o dodávky plynu zákazníkovi v bodě 1. – 2., vztahuje se maximální cena za dodávku plynu na:

 • 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru plynu v odběrném místě, které je zařazeno do kategorie střední odběratel, jedná-li se o zákazníka, který je malým nebo středním podnikatelem a v odběrném místě nevyrábí elektřinu z plynu,
 • na poměrnou část dodávky plynu spotřebovaného na výrobu tepelné energie na vytápění a přípravu teplé užitkové vody v odběrném místě zákazníka, které je zařazeno do kategorie střední odběratel a ve kterém je instalována domovní kotelna nebo zdroj tepelné energie pro výrobu tepelné energie pro jeden objekt jednoho zákazníka, včetně poměrné části technologické vlastní spotřeby a ztrát,
 • poměrnou část dodávky plynu spotřebovaného na výrobu tepelné energie ve zdroji tepelné energie provozovaném držitelem licence na výrobu tepelné energie a dodávané do rozvodného tepelného zařízení provozovaného držitelem licence na rozvod tepelné energie, včetně poměrné části technologické vlastní spotřeby a ztrát.

Nařízení dále upravuje postup stanovení nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny a plynu a postup vyhodnocení množství elektřiny a plynu za stanovenou cenu a způsob poskytnutí informací pro uplatnění cen za dodávku elektřiny nebo plynu.

Nařízení upravuje i určení obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem k zajištění dodávek elektřiny nebo plynu, a to v rozsahu, ve kterém nezajišťuje dodávku elektřiny nebo plynu podle § 19g odst. 1 energetického zákona jiný obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem. V takovém případě je povinen zajišťovat dodávku elektřiny nebo plynu podle § 19g odst. 1 energetického zákona ten obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem, který má povinnost dodavatele poslední instance (to se nevztahuje na zákazníka, jehož spotřeba plynu v odběrném místě byla za posledních 12 měsíců vyšší než 630 MWh). Tato část ustanovení nabývá účinnosti 1. listopadu 2022. Zbývající ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Foto: Podnikatel.cz
Zdroj: SMO ČR

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
514
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
251

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze