Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Právo

  Poradna pro obce

  Ve spolupráci se Svazem měst a obcí čR a KVb advokátní kanceláří pravidelně uveřejňujeme právní poradnu pro zastupitele a starosty obcí

  Může zastupitelstvo obce vyčlenit pravomoc k nákupu pozemků v rámci schváleného rozpočtu radě obce?

  Nabytí a převod hmotných nemovitých věcí, tedy i pozemků, je podle zákona o obcích vyhrazenou pravomocí zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce není oprávněno svěřit výkon své vyhrazené pravomoci jinému orgánu obce, a to ani radě obce. Ve vztahu k nákupu pozemků pak zastupitelstvo musí schválit podstatné náležitosti každého jednotlivého nákupu (tj. minimálně určit pozemek, kupní cenu a osobu kupující), nestačí však pouhé vyčlenění položky v rozpočtu obce.

  Má místostarosta při odvolání z funkce nárok na odchodné? Funkci místostarosty vykonává nepřetržitě po dobu 13 let neuvolněně.

  Ano, místostarostovi v daném případě odchodné náleží. Podle zákona o obcích má neuvolněný člen zastupitelstva obce, který vykonával funkci starosty nebo místostarosty a byl v průběhu funkčního období odvolán nebo se vzdal funkce, zákonný nárok na odchodné ze strany obce, pokud mu ke dni odvolání nebo vzdání se funkce odměna náležela. Nárok na odchodné by ovšem nevznikl, pokud by místostarosta byl nejpozději na následujícím zasedání zastupitelstva obce opětovně zvolen do funkce uvolněného člena zastupitelstva obce nebo do funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty. Výše odchodného se určí způsobem uvedeným v ustanovení § 78 zákona o obcích – předpokladem je, že vznikne nárok na odchodné ve výši čtyř měsíčních odměn (1+3).

  Jak často se musí scházet výbory (finanční, kontrolní, pro výstavbu atd.) a musí být ze schůzek písemné výstupy? Je možné jen shrnout činnost výboru na veřejném zasedání zastupitelstva a dát to do zápisu?

  Jak stanovuje zákon o obcích, výbory se schází podle potřeby – není tedy stanoven přesný harmonogram jejich schůzek. Veškerá usnesení, která výbor přijme, musejí být vyhotovena písemně a podepsána předsedou výboru. Stejně tak provádí-li některý z výborů (zpravidla finanční nebo kontrolní) kontrolní činnost, pak je třeba o provedené kontrole pořídit zápis v souladu se zákonem o obcích a tento zápis musí být předložen zastupitelstvu obce. Platí, že výbory coby poradní a iniciativní orgány zastupitelstva obce jsou zastupitelstvu obce personálně odpovědné (a to včetně výborů, které jsou zřizovány povinně ze zákona) – vždy tedy záleží na zastupitelstvu obce, jaké nároky bude na své výbory klást a jaké vykazování činnosti bude po nich vyžadovat.

  Obec bude prodávat stavební parcely v lokalitě určené pro výstavbu nových RD a jednu by potřebovala vyčlenit bez výběrového řízení předurčené osobě. Jde o lékaře, který by si případně ve městě otevřel ordinaci. Jakým způsobem to lze provést?

  Předestřenou situaci vnímáme poměrně problematicky a kontroverzně. Za situace, kdy bude této osobě pozemek převeden za standardních podmínek jako ostatním zájemcům, by takový postup neměl být problematický z hlediska hospodárnosti, avšak stále narážíme na otázku možné diskriminace (tj. neopodstatněného zvýhodnění). Lze si však dle našeho názoru takovýto postup představit, budeli řádně odůvodněn legitimními a objektivními důvody a především bude-li v rámci kupní smlouvy podrobně rozpracován závazek této osoby k otevření ordinace a jejímu provozu. Ani přesto ovšem nelze s jistotou tvrdit, že půjde o neproblematický postup. Samozřejmostí je pak splnění ostatních zákonných povinností spočívajících ve zveřejnění záměru a schválení zastupitelstvem obce. Bude-li však daná osoba zvýhodněna i cenově a závazek zůstane pouze na ústní bázi, rozhodně bychom takový postup nedoporučili.

  • Poradnu pro obce Svazu měst a obcí čR provozuje KVb advokátní kancelář a v současné době jí aktivně využívá více než 3 000 obcí a dobrovolných svazků obcí.

  • Poradna pro obce přináší aktuální informace a neomezený přístup k více než 2 700 právním radám, k tomu možnost nahlížet do právních předpisů, poradit se s právníky KVb advokátní kanceláře buď telefonicky nebo položit individuální písemný dotaz a zároveň využít již předem připravených vzorů právních dokumentů.

  • Poradny pro obce a specialisty z KVb advokátní kanceláře mohou nově využít také obce, které nejsou členy Svazu.

  • Poradnu pro obce naleznete
  na webových stránkách www.poradnaproobce.cz.

   

  Mgr. Bc. Tomáš Auer, advokátní koncipient.

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  380
  Energetika
  397
  IT
  271
  Dotace a Finance
  1181
  Odpady
  210

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze