Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

AkceDotace a FinancePrávo

Priority SMO ČR v roce 2023

Image

I letos se sejdeme na právní i finanční konferenci, Krajských setkáních a XIX. volebním sněmu

Vstupujeme do roku 2023 s nadějí. Naši členové, ale i všichni ostatní starostové a starostky tvrdě pracovali jak za covidové epidemie, tak i teď při energetické krizi a válce na Ukrajině. Jejich síla a nasazení dávají naději na překonání těžkého období, naději na návrat do normálu i návrat k rozvoji naší země. Budeme i v roce 2023 jako Svaz měst a obcí ČR nadále všechny podporovat a stavět jim opěrnou zeď, o kterou se mohou kdykoli opřít.

Pro nový rok má Svaz již určeny Priority činnosti, které vycházejí z již schváleného dokumentu XVIII. Sněmu Priority 2021+. Jedná se o souhrn dlouhodobých cílů vycházející z podnětů odborných komisí a pracovních skupin, diskutovaný napříč Svazem.

O co usilujeme

Radka Vladyková výkonná ředitelka Svaz měst a obcí ČR

Mezi naše dlouhodobé cíle patří bezesporu i nadále zachování spojeného modelu veřejné správy ve stavebním řízení, prodloužení funkčního období zastupitelstev obcí na 6 let a úpravu volebního systému tak, aby zastupitelstvo obcí bylo složené dle skutečné vůle voličů a byla posílena jeho legitimita. Patří mezi ně i zajištění odpovídajících odměn pro zastupitele včetně automatické valorizace, ale i povinnost státu územním samosprávným celkům zajistit financování úkolů v rozsahu, ve kterém je stát na územně samosprávné celky přenáší. Jakýkoliv zásah ze strany státu, který má rozpočtový dopad na straně výdajů územních samosprávných celků, musí být státem finančně vyrovnán na straně příjmů územních samosprávných celků. Podpora krajů v jejich snaze o spravedlivější přerozdělení daňových příjmů úpravou zákona o rozpočtovém určení daní je také jedním z cílů Svazu.

Důležitou součástí práce odborných orgánů Svazu je také debata nad tzv. Zelenou dohodou neboli Green Dealem. V této souvislosti přijal Svaz výzvu, aby resilience (odolnost a schopnost odolávat nepříznivým situacím) české společnosti byla vnímána jako prvořadá priorita nadřazená klimatickým opatřením Green Dealu.

Výzva byla přijata ještě před započetím války na Ukrajině i energetickou krizí a její výstupy jednoznačně podporuje současný vývoj v oblasti výroby energií.

Výzva upozorňovala na potřebu silněji reflektovat existenci lokálních specifik a rozdílných přírodních podmínek. Tohoto ve své legislativě lépe dosáhnou jednotlivé členské státy. Namísto unifikace prostřednictvím přímo závazných nařízení tedy doporučujeme pozvolnou harmonizaci formou šířeji koncipovaných směrnic, které nebudou stanovovat jeden uniformní cíl pro všechny členské státy bez ohledu na jejich podmínky a potenciál.

Naše tradiční akce

Nejen cíle Svazu budeme v tomto roce diskutovat na našich tradičních akcích, jako jsou Právní konference, Krajská setkání nebo Celostátní finanční konference konaná závěrem roku.

Vrcholem bude ale jistě XIX. volební sněm v Olomouci (18. května 2023), na kterém se mimo aktuálních témat bude volit nové vedení Svazu.

Leží tedy před námi opravdu moře práce, děláme ji ale s vědomím podpory starostům a starostkám. Těm, kteří stojí v čele měst a obcí ČR a dnes a denně bojují za lepší život svých občanů, za rozvoj naší země.

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
505
IT
371
Dotace a Finance
1373
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze