Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Právo

Sdružení tajemníků: shrnutí jeho činnosti

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (STMOÚ) v letošním roce plně obnovilo svoji činnost, která byla v uplynulých dvou letech pandemii koronaviru poměrně výrazně utlumena.

STMOÚ se podílí se na iniciaci a připomínkování připravované legislativy a jejích novelizací, rozšířilo odbornou spolupráci s jednotlivými ministerstvy a dalšími institucemi státní správy a odbornými asociacemi v oblasti územní veřejné správy.

Pro vedoucí úřadů měst a obcí se podařilo obnovit prezenční setkávání na úrovních jednotlivých krajů i v celostátní podobě.

Jarní celostátní seminář

Zatím největší akcí v letošním roce byla členská schůze a jarní celostátní odborný seminář STMOÚ ČR, které se uskutečnily 22.–24. května v Praze pod záštitou pražského primátora Zdeňka Hřiba a s finanční podporou hlavního města Prahy. Tento seminář se zabýval problematikou nových zákonů a předpisů v oblasti samosprávy i přenesené působnosti státní správy včetně změn zákonů o obcích a o hlavním městě Praze, metodickou přípravou zářijových komunálních voleb a ustavujících zasedání nových zastupitelstev měst a obcí, dále pak otázkami vzdělávání zaměstnanců útvarů sociálně právní ochrany dětí a financování výkonu této agendy. Posluchači byli seznámeni s novinkami v oblasti ochrany autorských práv v prostředí měst a obcí a všechny zaujal praktický nácvik moderní sebeobrany úředníků. Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a jeho projektem Zlepšení proklientského přístupu úřadů veřejné správy byl realizován speciální blok, věnovaný rozvíjení klientského přístupu na úřadech.

Úpravy platových tabulek

Jednou z hlavních oblastí, kterou se sdružení tajemníků v legislativní činnosti zabývá, je problematika platových poměrů zaměstnanců měst, obcí a jejich úřadů. Velký problém, na který již delší dobu poukazujeme, je skutečnost, že v příloze č. 1 i dalších přílohách nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a analogicky i v příloze č. 2 nařízení vlády č. 304/2014 Sb. ve velké části stanovených tabulek platové tarify nedosahují částek zaručené mzdy ani minimální mzdy. Například v uvedené příloze č. 1, tabulce se stupnicí platových tříd a platových tarifů pro zaměstnance ve veřejném sektoru (základní tabulka bez specifik pro úředníky, zaměstnance sociálních služeb, zdravotníky či pedagogy) se platový tarif pohyboval od 11 030 Kč, od 1. září 2022 od 12 140 Kč za plný úvazek. Platové tarify do 30. srpna letošního roku ve 49 % tabulky nesplňovaly výši minimální zaručené mzdy a 21 % platů v tabulce dokonce nedosahovaly ani na minimální mzdu 16 200 Kč měsíčně!

S úpravou tarifů od 1. 9. 2002 se tento deficit „snížil“ na 29 %, resp. 13 %, ale stále hovoříme o téměř třetině platových tarifů. Tato tabulka – stupnice č. 1 dle výpočtu MPSV zahrnuje nejmarkantnější propady, které se týkají nejméně 13 tisíc zaměstnanců z celkových cca 308 tisíc zaměstnanců, odměňovaných podle této stupnice.

Na základě jednání STMOÚ ČR s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Svazem měst a obcí ČR a dalšími subjekty se problematika dostala na jednání politicko-odborné skupiny při MPSV. Projednávají se varianty řešení tak, aby platové tarify v nejnižších platových třídách a stupních nebyly pod úrovní základní sazby minimální mzdy a příslušné úrovni zaručené mzdy. Zvýšení těchto tarifů v nejnižších skupinách vyvolává otázku, jak řešit další vyšší tarify, zda příslušně navýšit nebo naopak zmenšit rozdíly mezi nejnižšími a nejvyššími tarify s ohledem na dopady na státní rozpočet a rozpočty ÚSC. Výsledky jednání nejsou k datu uzávěrky tohoto čísla časopisu známy, čtenáře budeme o dalším vývoji v této oblasti informovat.

Mezi veřejností je sice diskutováno o nadstandardních platech zaměstnanců veřejné správy, uvedená čísla ale potvrzují, že právě platy jsou největší překážkou při získávání nových zaměstnanců pro úřady územní samosprávy.

Říjnový odborný seminář

Ve dnech 16.–18. října 2022 proběhla v Brně XLIII. členská schůze a podzimní celostátní odborný seminář STMOÚ ČR. Nad konferencí převzali záštitu hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a primátorka statutárního města Brna Markéta Vaňková. V rámci semináře zazní informace a proběhnou diskuse k aktuálním tématům řízení měst a obcí – k novelám zákonů a připravované legislativě, problematice eGovernmentu, eIdentitě a rozšiřování systému datových schránek, kybernetické bezpečnosti v praxi měst a obcí, k novele stavebního zákona, zákona o svobodném přístupu k informacím, zákona o střetu zájmů, aktuálním předpisům a metodikám v oblasti zadávání veřejných zakázek či k adaptačním opatřením ke klimatické změně. Hlavní součástí pak bude specializovaný seminář k tvorbě rozpočtů měst a obcí na příští rok a rozpočtové odpovědnosti v situaci, kdy raketově rostou ceny energií, negativní hospodářské dopady pandemie nemoci covid-19, zvyšují se náklady prakticky na všechno, při současné snaze o zvýšení platů ve veřejné sféře a odměn samosprávám a tím i nároky na pokrytí těchto zvýšených výdajů. S výstupy semináře a jejich dopady na města a obce seznámíme čtenáře v příštím čísle.

Foto: STMOÚ
Zdroj: Deník Veřejné Správy

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
383
Dotace a Finance
1391
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze