Školství

2605, 2022

Devět miliard pro MŠ a ZŠ v nově vyhlášených šablonách OP JAK 

26. 5. 2022|

V Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání využilo šablony více než 75 % škol. Díky tomu došlo k plošné podpoře společného vzdělávání, ke zkvalitňování výuky i kompetencí pedagogů. Na úspěšné šablony z OP VVV navazují šablony z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Celkem 9 miliard Kč z evropských [...]

2505, 2022

MPSV pomáhá obcím vytvářet dětské skupiny

25. 5. 2022|

Od 1. října 2021 mohou města a obce zakládat tzv. dětské skupiny. MPSV si tím slibuje flexibilnější řešení nedostatečných kapacit mateřských škol v jednotlivých regionech. Na jejich zřizování a provoz je připravena finanční podpora. Dětské skupiny mohou v současné situaci pomoci také řešit nárůst dětí předškolního věku rodin z Ukrajiny. [...]

2505, 2022

Studenti pomáhají díky soutěži MUNISS řešit v Brně lokální problémy

25. 5. 2022|

Brno již od prosince roku 2011 motivuje studenty místních univerzit, aby zpracovali témata zadaná městem a přinášeli nové pohledy na řešení řady agend v Meziuniverzitní studentské soutěži MUNISS. Letos se studenti věnovali návrhu proměny části areálu brněnských tepláren, která už nadále neslouží teplárenským účelům a chystá se na přestavbu a vznik nové chytré čtvrti Špitálka. Studentské [...]

2305, 2022

Zlínský kraj navštívila delegace učitelů ze Slovenska, Itálie a Španělska

23. 5. 2022|

Ve středu 11. května zavítala do Baťova mrakodrapu, sídla Zlínského kraje, delegace učitelů a poskytovatelů vzdělávání učitelů ze Slovenska, Itálie a Španělska. Zahraniční návštěvu přijala radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za školství a kulturu. Cílem společného setkání byl projekt programu Erasmus+, který podporuje zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a pedagogů, s názvem DIGI [...]

2305, 2022

MMR alokuje 90 milionů korun na digitalizaci zdravotnictví, vzdělávání i bezpečnost

23. 5. 2022|

První výzva k podávání žádostí z Národního plánu obnovy v gesci Ministerstva pro místní rozvoj již byla zveřejněna. Díky ní dojde k vývoji a uvedení do provozu ekosystému sítí 5G v oblastech bezpečnosti veřejných prostranství, městské mobility a monitorování dopravy, elektronického zdravotnictví a vzdělávání. Ministerstvo pro místní rozvoj má připraveno téměř [...]

2105, 2022

V Mělníku zmodernizovali střední technickou školu

21. 5. 2022|

Integrovaná střední škola technická v Mělníku prošla částečnou modernizací. Celková výše investice je zhruba 13 milionů korun. Dotace činí 90 procent, zbývající peníze poskytl Středočeský kraj. Radní dnes schválili přijetí poslední části dotace IROP. „Díky modernizaci učeben odborného výcviku a vybavení novými pomůckami škola dokáže udržet krok se [...]

2105, 2022

Studenti Pardubického kraje převzali prestižní cenu vévody z Edinburghu

21. 5. 2022|

31 studentů z Pardubického kraje převzalo 18. května v Domě hudby při Pardubické konzervatoři svá bronzovo-stříbrná ocenění za splnění programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), který před 66 založil princ Philip. Tito mladí lidé se 6 až 12 měsíců věnovali dobrovolnictví, sportu, rozvíjeli své dovednosti a na závěr absolvovali několikadenní expedici v přírodě, v Česku [...]

1705, 2022

České školství v mapách: publikace České školní inspekce

17. 5. 2022|

Česká školní inspekce jako instituce zaměřená na hodnocení kvality a efektivity počátečního vzdělávání v České republice dlouhodobě svými aktivitami usiluje o podporu řízení vzdělávání a vzdělávací soustavy na evidence-based principech. Právě tematické zprávy a obdobné analytické dokumenty, které Česká školní inspekce na základě svých zjištění a závěrů z různých typů národních i mezinárodních hodnoticích aktivit připravuje a k dalšímu využití zpřístupňuje, představují důležitý příspěvek pro [...]

Go to Top