Karviná

3101, 2022

Jak to vidí starosta Ondřej Feber, Stonava

31. 1. 2022|Exkluzivně

Ondřej Feber, starosta obce Stonava a senátor (cca 1800 obyvatel, okres Karviná) 1. Která témata řešená na úrovni kraje se nejvíce dotýkají vaší obce/města? Nosným tématem dnešní a budoucí doby je restrukturalizace a stabilizace prostředí ve finální etapě dobývání uhlí a následné sanace území. To platí nejen pro [...]

308, 2021

Karviná se zapojí do prestižního Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC

3. 8. 2021|

Do konce října 2021 bude v Karviné probíhat prestižní Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC, který pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Česká republika se projektu účastní po boku dalších 32 zemí z celého světa. Na vybrané domácnosti se v této době obrátí tazatelé výzkumných společností STEM/MARK a MEDIAN. Rozhovor [...]

2106, 2021

Z Karvinského moře se stává atraktivní turistická zóna

21. 6. 2021|

Kolem Karvinského moře se bude jezdit na kole a na bruslích, zvětší se pláže pro koupání, přibude další mobiliář. Moravskoslezský kraj na tento projekt přispěje 5 milionů korun, stejnou částku uhradí město Karviná, které je investorem akce. Hotovo by mělo být koncem příštího roku. Na jižním okraji Karviné se nachází [...]

1703, 2021

Revitalizace vodní plochy Lodiček

17. 3. 2021|

Mezi nejrozsáhlejší akce, které budou zahájeny v letošním roce v Karviné patří revi­talizace vodní plochy na území historického parku Boženy Němcové v Karviné­-Fryštátě. Tato akce je koordinována s výstavbou obchvatu města. Výběrové řízení na realizaci revitalizace vodní plochy zajišťuje ministerstvo financí. Práce budou probíhat postupně a jsou plánovány na tři [...]

2802, 2021

Útlum uhlí mění Moravskoslezský kraj, pomáhá i samospráva

28. 2. 2021|

Doly ČSA a Darkov v Moravskoslezském kraji ukončily činnost, na základě rozhodnutí vlády přechází 1. března z firmy OKD pod státní podnik DIAMO. Po začlenění části převzatých zaměstnanců začne nový odštěpný závod DARKOV naplno provádět v převzatých lokalitách přípravné nebo likvidační práce a sanačně-rekultivační práce. Zároveň bude ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu [...]

Go to Top