legislativa

1407, 2022

ASEKOL jako první splnil podmínky nové legislativy pro zpětný odběr elektrozařízení

14. 7. 2022|

ASEKOL je první kolektivní systém v České republice, který splnil veškeré přísné podmínky a požadavky, dané novou legislativou, pro provozování kolektivního systému pro zpětný odběr elektrozařízení. Jako první a zatím také jako jediný získal oprávnění k provozování kolektivního systému dle nového zákona o výrobcích s ukončenou životností. Naše dlouhodobá a [...]

506, 2022

Nepřítel hluk

5. 6. 2022|Exkluzivně

Obce se hlasité dopravě brání nízkohlučným povrchem vozovek, vyhráno ale nemají S výrazným nárůstem automobilové dopravy a trendem přesouvání sídel dále od zaměstnání logicky vzrůstá i hluková zátěž tranzitních obcí a měst. Jak hluk kvantifikovat a jak jeho výši můžeme přímo ovlivnit? Zatímco emise škodlivin se díky postupnému zpřísňování emisních [...]

2205, 2022

MPO nereflektuje kritiku absence fotovoltaiky v aukcích

22. 5. 2022|

Rozkaz zněl jasně: nové fotovoltaické elektrárny do aukcí nesmí projít! Tak lze s nadsázkou uvést vážné téma, které vyvolává emoce napříč oborem energetiky. Ministerstvo průmyslu a obchodu ani pod lavinou nesouhlasných připomínek nezměnilo svůj názor a fotovoltaiky do kapacitních aukcí nepustí. Spor se vede o podobu Nařízení vlády [...]

1705, 2022

MŽP aktualizuje plán odpadového hospodářství

17. 5. 2022|

Po osmi a půl letech Ministerstvo životního prostředí aktualizuje „Plán odpadového hospodářství České republiky (POH ČR) pro období 2015-2024 s výhledem do roku 2035“. Naplňuje tím povinnost ze zákona o odpadech, zahrnovat do POH ČR zásadní změny odpadové legislativy na české a evropské úrovni. Díky aktualizaci je nyní tento strategický [...]

1305, 2022

Odklad části nového stavebního zákona má zelenou

13. 5. 2022|

Roční odklad části nového stavebního zákona prošel v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR třetím čtením, nyní míří do Senátu. Tento týden bylo také ukončeno meziresortní připomínkové řízení novely stavebního zákona, která zanechává princip „Jeden úřad, jedno razítko, jedno řízení“. Novela podle MMR ušetří miliardy korun už jen proto, že nevznikne původní [...]

1305, 2022

Na podzim bude novelizován zákon o evidenci skutečných majitelů

13. 5. 2022|

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon o ESM“) bude mít 1. 6. 2022 první výročí od své účinnosti. Už na podzim nás ale čekají jeho změny. Vláda návrhem zákona reaguje na probíhající řízení vedené Evropskou komisí (dále jen „Komise“) proti České republice o nesplnění povinnosti pro nesprávné [...]

1105, 2022

Královéhradecký kraj se s městy ohrazuje k návrhu novely stavebního zákona

11. 5. 2022|

Hejtman Martin Červíček jednal se starosty Jičínska o připravované úpravě stavebního zákona, která plánuje zrušit téměř polovinu malých stavebních úřadů v Královéhradeckém kraji. Kraj obdržel v rámci připomínkového řízení od ministerstva pro místní rozvoj návrh, na který teď hodlá reagovat. „Se starosty jsem projednal výhrady, které máme k připravované úpravě stavebního [...]

205, 2022

Připravenost lidí na komunitní energetiku

2. 5. 2022|Exkluzivně

Výzkum: Největší překážkou pro energetické spolky je legislativa S rostoucími cenami za energie občané i samosprávy hledají možnosti výroby a distribuce elektřiny. Výzkumná nezisková organizace sociálních psychologů, datových analytiků a designérů služeb Green Dock připravila proto ve spolupráci s Národní sítí místních akčních skupin (NS MAS) pilotní projekt, který na [...]

Go to Top